Tankbat 101 Eskadron '71-'72

Op zaterdag 27 sept. 2008 hebben wij, na 36 jaren een reünie gehad, waar we de initiatiefnemers dankbaar voor zijn. In navolging van die mooie bijeenkomst is er nu deze website met een forum, waarin we onze verhalen en foto's met elkaar kunnen delen.

Het Eskadron, met onze lichting als bemanning, was van buitengewone klasse, ook al was het in die tijd voor velen al een discutabel punt om aan de dienstplicht deel te nemen. Wij, Huzaren van Prins Alexander, kijken nu met trots terug op onze verrichtingen en belevenissen. Mede dank zij ons elektronisch boekwerk, kunnen we dit als een mooie herinnering laten voortleven.

OERM 2.9